مباحث اجرایی :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

۱ مطلب با موضوع «مباحث اجرایی» ثبت شده است

ضوابط اجرایی

1. سطح محل اجرا باید دارای کف سازی اسلب بتنی کاملاً مسطح و تمیز باشد .
اجرای سازه قبل از اسلب بتنی (کف سازی ) مجاز نیست . تأسیسات آب و فاضلاب همکف باید قبل از کف سازی انجام شده باشد.

2. بتن و ملات های محل اجرای س ازه باید کاملاً خشک شده باشند . به جهت خاصیت قلیایی بسیار زیاد بتن و واکنش فعال با پوشش گالوانایز، از تماس مستقیم سازه با بتن و ملات مرطوب باید ممانعت به عمل آورد. برای بتن های عاری از کلرید نیازی به این امتناع نیست.

3. رانر کف پنل های دیوارهای جانب ی باید از لبه تُرد فونداسیون 1 اینچ ( 25 میلیمتر ) فاصله داشته باشند.

4. رانر باید بر روی کف خواب تخته ای یا عایق های پلی یورتان، پلی اتیلن یا ایزوله ای مناسب اجرا گردد.

5. نصب پنل های دیوارها و إستادهای داخل قاب بندی باید شاقول و تراز و ثابت باشد. ابزارها و لوازم جانبی لازم برای نصب مطلوب باید استفاده شوند.

6. اتصال قاب های غیرباربر در قاب های سازه ای باید به شکلی باشد که در رفتار سازه ای و سختی جانبی قاب های باربر تأثیری نداشته باشد.

7. قاب ها پس از جای گذاری باید در محل هایی از سازه با نصب کابل هایی برای تخلیه بارهای الکتریکی به زمین متصل شده و بارهای الکتریکی طبقات بالا برای تخلیه به طبقات پایین سازه انتقال یابند. تابلوهای برق پروژه باید دارای إرت های تخلیه در پای هر تابلو باشند.

8. برای تخلیه ی بارالکتریکی ساختمان و نصب (Earthing) تعبیه ی چاه إرت برق گیر برای دفع حملات الکتریسیته ی رعد و برق ها و جریانات الکتریکی الزامی است . لازم است اتصال زمین و لحاظ نمودن آخرین پیشرف ت های روز در زمینه احداث چاه ارت (استفاده از بنتونیت و سایر مواد کاهش دهنده مقاومت ) با مقاومت حداکث ر 2 اهم اجرا شود . رعایت ضوابط چاه ارت بر اساس استانداردهای آن مانند VDE-0140 الزامی است.

9.  محل های ساییده شده و خراش یده شده و مواضع و نقاط جوش کاری شده باید با پوشش گالوانیزه پاششی اصلاح و دوباره در حد إستاندارد پوشیده شوند.

10. تمامی بولت ها و براکت های مورد استفاده باید دارای پوشش های گالوانایز، سندبلاست یا ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی مناسب باشند.

11. بولت های قرارگرفته در مواضع دو إستاد بسیار نزدیک به هم که غیرقابل دسترسی برای محکم کاری و به کارگیری ابزار می گردد، باید به حد فاصل إستاد مجاور منتقل شوند.

12. محل جویست های اضاف ی یا قفل بندی جویست های مجاور د یواره ای بیرونی و درونی، بازشوها و د یگر نقاط که نیاز به تقو یت و ساپورت دارند باید در طراحی ساخت سقف نشان داده شوند.

13. تدارک جو یست اضافی بر ای پارتیشن های جد اکننده ی مواز ی جویست ها که طول آن ها بیش از نصف طول جو یست می باشد و همچنین برای بازشوهای سقف و کف که یک یا چند عضو طولی را قطع کرده باشند.

14. در سازه های قاب فلزی سبک پیچش ها مهم ترین عوامل مؤثر در تخریب سازه در اثر نیروهای جانبی یا خستگی می باشند.

15. تمام تمهیدات لازم نظیر عوامل موسوم به «3B» مهاربندی ها(Bracing)، پل بندی ها (Bridging)، و قفل بندی ها (Blocking) جهت ممانعت از پیچش ها در هر یک از عناصر و مؤلفه های سازه ای قاب های دیوار، کف و سقف باید إعمال گردد.

16. لوله های عبوری از داخل قاب های دیوار به ویژه لوله های آب سرد باید با عایق های مناسب پوشیده شوند تا از تعرق در داخل قاب ممانعت به عمل آید.

17. آب بندی و عایق کاری رطوبتی و بخاربندی زیرسطح سازه از روی فونداسیون تا جداره ها و محل بازشوها و پوشش سقف باید به طور کامل انجام گیرد.

18. باید از حداکثر طول رول عایق بخاربندی و هوابندی برای پیچاندن آن به دور ساختمان استفاده شود . بستن عایق باید از پایین ساختمان شروع شود و هر لایه عایق که از بالای عایق پایینی شروع می شود باید به اندازه یک لایه 4 اینچی (10 سانتی متری) بر روی عایق پایینی قرار گیرد تا در محل مجاورت لایه ی عایق پایینی و لایه ی بالایی درز نفوذ هوا ایجاد نگردد.

19. هم راستایی محور انتقال نیروهای ناشی از بار طبقات بالا تا فونداسیون با قراردادن استادهای نیمه به اندازه عمق جان جویست ها در داخل جویست ها در امتداد استادهای طبقات بالا و راستای استادهای طبقه پایین تا فونداسیون تأمین گردد.

20. رواداری: نصب د یوارها و جداکننده ها بر رو ی خطوط مستقیم، عمود (شاقول )- تراز افقی و عمودی- بدون انحنا و انحراف یا عوارض دیگر، در محل های اتصال، به ازا ی هر 100 سانتی متر ارتفاع ، یک میلیمتر رواداری خطا در تراز افقی و عمودی در طول و ارتفاع مجاز شمرده می شود. در قاب های افقی در هر طبقه نیز به ازا ی هر 120 سانتی متر، یک میلی متر رواداری خطا در هر جهت مجاز می باشد.

21. پوشش های (گیپسوم برد، پلاستر برد، سمنت برد، فایبرسمنت برد، پلاستوبرد، وودبرد، فایبرگلاس و ...) قاب بندی باید 1/2 اینچ ( 13 میلیمتر ) از فونداسیون، کف و سقف، دیوارهای بتنی و بنایی فاصله داشته باشند.

22. پوشش های سمنت برد، گیپسوم برد، فایبر سمنت برد و پلاستر برد، در محل مجاورت با یکدیگر، باید با بتونه های الاستیک درزگیری شوند.

۰ نظر ۲۵ مهر ۹۲ ، ۱۲:۳۵
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.