بایگانی مهر ۱۳۹۲ :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

۱۵ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

تمامی إتصالات در تمام مواضع گرانش نیروهای وارده در سازه های LSF برمبنای تجویز آیین نامه استاندارد AISI بر اساس إتصالات پیچی و جوشی میباشند. طراحی اتصالات در ترجمه آیین نامه AISI در نشریه 612 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قابل استناد می باشد.

استفاده از اتصالاتی مانند پرچ نیز در قاب های غیرباربر دیوارهای داخلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

انواع قطعات إتصالی برای قسمت های گوناگون سازه های LSF طراحی شده اند که نیازهای إتصالی مناسب را برآورده می سازند اما این قطعات هنوز قابل توسعه هستند و شرکت های TSN و Strong Tie پیشرو این عرصه هستند که علاوه بر طراحی قطعات إتصالی، إستانداردهای إتصالات را نیز تدوین می سازند.

 نمونه قطعات طراحی شده برای قسمت های گوناگون سازه های LSF را در این صفحه مشاهده کنید:  کلیپس

۰ نظر ۲۵ مهر ۹۲ ، ۱۳:۰۵
LSSI Technical Admin

ضوابط اجرایی

1. سطح محل اجرا باید دارای کف سازی اسلب بتنی کاملاً مسطح و تمیز باشد .
اجرای سازه قبل از اسلب بتنی (کف سازی ) مجاز نیست . تأسیسات آب و فاضلاب همکف باید قبل از کف سازی انجام شده باشد.

2. بتن و ملات های محل اجرای س ازه باید کاملاً خشک شده باشند . به جهت خاصیت قلیایی بسیار زیاد بتن و واکنش فعال با پوشش گالوانایز، از تماس مستقیم سازه با بتن و ملات مرطوب باید ممانعت به عمل آورد. برای بتن های عاری از کلرید نیازی به این امتناع نیست.

3. رانر کف پنل های دیوارهای جانب ی باید از لبه تُرد فونداسیون 1 اینچ ( 25 میلیمتر ) فاصله داشته باشند.

4. رانر باید بر روی کف خواب تخته ای یا عایق های پلی یورتان، پلی اتیلن یا ایزوله ای مناسب اجرا گردد.

5. نصب پنل های دیوارها و إستادهای داخل قاب بندی باید شاقول و تراز و ثابت باشد. ابزارها و لوازم جانبی لازم برای نصب مطلوب باید استفاده شوند.

6. اتصال قاب های غیرباربر در قاب های سازه ای باید به شکلی باشد که در رفتار سازه ای و سختی جانبی قاب های باربر تأثیری نداشته باشد.

7. قاب ها پس از جای گذاری باید در محل هایی از سازه با نصب کابل هایی برای تخلیه بارهای الکتریکی به زمین متصل شده و بارهای الکتریکی طبقات بالا برای تخلیه به طبقات پایین سازه انتقال یابند. تابلوهای برق پروژه باید دارای إرت های تخلیه در پای هر تابلو باشند.

8. برای تخلیه ی بارالکتریکی ساختمان و نصب (Earthing) تعبیه ی چاه إرت برق گیر برای دفع حملات الکتریسیته ی رعد و برق ها و جریانات الکتریکی الزامی است . لازم است اتصال زمین و لحاظ نمودن آخرین پیشرف ت های روز در زمینه احداث چاه ارت (استفاده از بنتونیت و سایر مواد کاهش دهنده مقاومت ) با مقاومت حداکث ر 2 اهم اجرا شود . رعایت ضوابط چاه ارت بر اساس استانداردهای آن مانند VDE-0140 الزامی است.

9.  محل های ساییده شده و خراش یده شده و مواضع و نقاط جوش کاری شده باید با پوشش گالوانیزه پاششی اصلاح و دوباره در حد إستاندارد پوشیده شوند.

10. تمامی بولت ها و براکت های مورد استفاده باید دارای پوشش های گالوانایز، سندبلاست یا ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی مناسب باشند.

11. بولت های قرارگرفته در مواضع دو إستاد بسیار نزدیک به هم که غیرقابل دسترسی برای محکم کاری و به کارگیری ابزار می گردد، باید به حد فاصل إستاد مجاور منتقل شوند.

12. محل جویست های اضاف ی یا قفل بندی جویست های مجاور د یواره ای بیرونی و درونی، بازشوها و د یگر نقاط که نیاز به تقو یت و ساپورت دارند باید در طراحی ساخت سقف نشان داده شوند.

13. تدارک جو یست اضافی بر ای پارتیشن های جد اکننده ی مواز ی جویست ها که طول آن ها بیش از نصف طول جو یست می باشد و همچنین برای بازشوهای سقف و کف که یک یا چند عضو طولی را قطع کرده باشند.

14. در سازه های قاب فلزی سبک پیچش ها مهم ترین عوامل مؤثر در تخریب سازه در اثر نیروهای جانبی یا خستگی می باشند.

15. تمام تمهیدات لازم نظیر عوامل موسوم به «3B» مهاربندی ها(Bracing)، پل بندی ها (Bridging)، و قفل بندی ها (Blocking) جهت ممانعت از پیچش ها در هر یک از عناصر و مؤلفه های سازه ای قاب های دیوار، کف و سقف باید إعمال گردد.

16. لوله های عبوری از داخل قاب های دیوار به ویژه لوله های آب سرد باید با عایق های مناسب پوشیده شوند تا از تعرق در داخل قاب ممانعت به عمل آید.

17. آب بندی و عایق کاری رطوبتی و بخاربندی زیرسطح سازه از روی فونداسیون تا جداره ها و محل بازشوها و پوشش سقف باید به طور کامل انجام گیرد.

18. باید از حداکثر طول رول عایق بخاربندی و هوابندی برای پیچاندن آن به دور ساختمان استفاده شود . بستن عایق باید از پایین ساختمان شروع شود و هر لایه عایق که از بالای عایق پایینی شروع می شود باید به اندازه یک لایه 4 اینچی (10 سانتی متری) بر روی عایق پایینی قرار گیرد تا در محل مجاورت لایه ی عایق پایینی و لایه ی بالایی درز نفوذ هوا ایجاد نگردد.

19. هم راستایی محور انتقال نیروهای ناشی از بار طبقات بالا تا فونداسیون با قراردادن استادهای نیمه به اندازه عمق جان جویست ها در داخل جویست ها در امتداد استادهای طبقات بالا و راستای استادهای طبقه پایین تا فونداسیون تأمین گردد.

20. رواداری: نصب د یوارها و جداکننده ها بر رو ی خطوط مستقیم، عمود (شاقول )- تراز افقی و عمودی- بدون انحنا و انحراف یا عوارض دیگر، در محل های اتصال، به ازا ی هر 100 سانتی متر ارتفاع ، یک میلیمتر رواداری خطا در تراز افقی و عمودی در طول و ارتفاع مجاز شمرده می شود. در قاب های افقی در هر طبقه نیز به ازا ی هر 120 سانتی متر، یک میلی متر رواداری خطا در هر جهت مجاز می باشد.

21. پوشش های (گیپسوم برد، پلاستر برد، سمنت برد، فایبرسمنت برد، پلاستوبرد، وودبرد، فایبرگلاس و ...) قاب بندی باید 1/2 اینچ ( 13 میلیمتر ) از فونداسیون، کف و سقف، دیوارهای بتنی و بنایی فاصله داشته باشند.

22. پوشش های سمنت برد، گیپسوم برد، فایبر سمنت برد و پلاستر برد، در محل مجاورت با یکدیگر، باید با بتونه های الاستیک درزگیری شوند.

۰ نظر ۲۵ مهر ۹۲ ، ۱۲:۳۵
LSSI Technical Admin

برای انتقال تأسیسات در ساختمان های LSF راهکارهای بسیار ساده ای وجود دارد. اما برای عبور آن باید در همان مرحله ی طراحی دقت لازم به عمل آید تا در مرحله ی اجرا دچار موانع نگردد یا به لحاظ طراحی در بهترین شرایط ممکن باشند.

طراحی محل عبور تأسیسات و محل نصب آن در ساختمان قاب فلزی سبک باید در تمام پنل های قاب بندی به طور مجزا در نظر گرفته شود. از آنجا که برای عبور لوله های آب یا کابل های الکتریکی باید اجزای سازه ای پانچ و سوراخکاری شوند، لذا لازم است تا در مرحله ی طراحی تمهیدات مناسبی به کار برده شوند تا حداقل سوراخکاری ها در سازه های باربر انجام گیرند و حداقل مقدور تأسیسات از سازه های غیرباربر عبور داده شوند. همچنین در سقف باید از بهترین روش های طراحی برای جانمایی قسمت های نیازمند به تأسیسات ساختمان استفاده نمود تا با جانمایی دقیق محل هایی مانند حمام، دستشویی و آشپزخانه بتوان از نزدیک ترین مسیر ممکن لوله های تأسیسات را به محل داکت ها هدایت نمود تا از طی مسیرهای اضافی لوله ها در سقف ممانعت به عمل آورد.

برای عبور لوله های آب سرد و گرم باید تمهدیات مناسب را جهت مهار جریان شبنم و تصاعد بخارها به عمل آورد.

برای عبور کابل های الکتریکی باید از تمهیدان مناسب عایق بندی مانند استفاده از گرامت ها برای جدا کردن محل اتصال کابل از پروفیل سازه ها و ممانعت از اتصال الکتریکی استفاده نمود.

برای نصب ابزارها و محل شیر الات باید یک قطعه پروفیل را به صورت افقی و به شکل بلاکینگ (Blocking) بین دو پروفیل قرار داد و از آن به عنوان تکیه گاه برای نصب شیرآلات یا کلید و پریز یا نصب کنسول یا ابزارهای سنگین و حتی کابینت استفاده نمود.

برای بلاکینگ موارد الکتریکال بهتر از مصالح چوبی استفاده نمود.

۰ نظر ۲۵ مهر ۹۲ ، ۱۲:۰۷
LSSI Technical Admin

پوشش های مورد استفاده برای ساختمان LSF اعم از پوشش های اولیه ی (بیس) و پوشش های نهایی و نما (فینشینگ) از مصالح پیش ساخته یا  مصالح بنایی بنا به دید طراح معماری می باشند. این پوشش ها نسبت به محل استفاده و به دلیل تغییر ماهیت نوع خود بسته به سیستم طراحی و اثر معماری در ذیل دو تقسیم بندی کلی پوشش های داخلی و پوشش های خارجی قرار می گیرند:

1. پوشش های داخلی

2. پوشش خارجی

****************

1. پوشش های داخلی LSF همگی از مصالح پیش ساخته با عنوان گچبرگ ها و سمنت بردها و فرآورده های مختلف می باشند:

1. گیپسوم برد، فایبر گیپسوم برد (گچبرگ)
2. پلاستر برد،

3. منیزیوم برد،
4. سمنت برد، فایبرسمنت برد،
5. سمنت پلاست،
6. وودبرد، وودتایل،
7. نمای آجری،
8. إستاکو، إستاکو XPS ، إستاکو EPS  (پلاستوفوم).
9. وال پنل، روف پنل
10 . ساندویچ پنل،
11 . فایبرگلاس، گلاس برد، گلاس تایل، گلاس بریک
12. پلاستوبرد PVC  (پلی وینیل کلراید) (Poly Vinyl Chloride).
13 . سرامیک تایل،
14. کرافت برد HPL (کرافت + رزین فنل + اوورلی)High pressure Laminate .
15 . پلیمر برد، پلی کربنات تایل،

16 . آکریلیک تایل، پلکسی گلاس،

*********************

2. پوشش های خارجی LSF بسته به نوع طراحی از گچبرگ ها، سمنت بردها، انواع مصالح بنایی یا پیش ساخته می باشند:

1. گیپسوم برد، فایبر گیپسوم برد (گچبرگ)
2. پلاستر برد،

3. منیزیوم برد،
4. سمنت برد، فایبرسمنت برد،
5. سمنت پلاست،
6. وودبرد، وودتایل،
7. نمای آجری (Breack Veneer)،
8. إستاکو، إستاکو XPS ، إستاکو EPS  (پلاستوفوم).
9. وال پنل، روف پنل
10 . ساندویچ پنل،
11 . فایبرگلاس، گلاس برد، گلاس تایل، گلاس بریک
12. پلاستوبرد PVC  (پلی وینیل کلراید) (Poly Vinyl Chloride).
13 . آلومینیوم برد-تایل-پنل
14 . سرامیک تایل،
15. کرافت برد HPL (کرافت + رزین فنل + اوورلی)High pressure Laminate .
16 . پلیمر برد، پلی کربنات تایل،
17 . آکریلیک تایل، پلکسی گلاس،
18 . فوتو ولتائیک فیلم

۲۵ مهر ۹۲ ، ۱۱:۵۲
LSSI Technical Admin

     سیستم ساختمانی LSF بر اساس شرایط طراحی آن می بایست دارای تمهیدات عایق کاری مناسبی باشد.

      برای ساختمان LSF در هر نوع شرایطی 6 نوع عایق کاری باید انجام پذیرد:

           1. عایق هوا بندی (Air Barrier)

           2. عایق بخار بندی (Vapor Barrier)

           3. عایق حرارتی (Thermal Insulation)

           4. عایق صوتی (Acoustic)

           5. عایق حریق (Fire resistance)

           6. عایق آب بندی (Water Barrier)

نکته 1: گرچه گاهی با محصولی می توان به دو یا چند نوع عایق بندی رسید اما باید توجه داشت که اثرات هرکدان باید به تنهایی مورد بررسی و تأیید قرار گیرند.

نکته 2: با توجه به این که مواد و محصولات مختلفی در جهت رسیدن به راهکارهای فوق مورد استفاده قرار می گیرند، باید به عوارض استفاده هر یک نسبت به محیط مورد استفاده ی آن توجه خاص شود. مانند استفاده از پشم سنگ برای فضای خانه یا عایق های پلی استایرن یا پروپپلین یا پلی یورتان های پاششی که هرکدام باید نسبت به عوارض استفاده از آن در محیط مورد نظر تمهیدات خود را دارا باشند.

۰ نظر ۲۵ مهر ۹۲ ، ۱۱:۰۷
LSSI Technical Admin

عمده استاندارهای مورد استناد جهت عایق بندی:

Standards ASTM C665
Compliance Federal Specification HH-I-521F—
– Curtain Wall and FIRESPAN Insulation as Types I and III, Class A, Category 1 (0.02 perm, tested in accordance with ASTM
E96 procedure)
– Safing Insulation as Types I and III, Class A, Category 1
– SAFB Blankets as Type I
– FS-15 Blankets as Type I
– FS-25 Blankets as Type III, Class A, Category 1
ASTM C612
Federal Specification HH-I-558B—
– Curtain Wall Insulation (all) and FIRESPAN Insulation (all) as Types 1A & 1B and 2 (0.02 perm, tested in accordance with
ASTM E96 procedure)
– Curtain Wall Insulation (CW 70, CW 90) and FIRESPAN Insulation as Types 3 and 4 (0.02 perm, tested in
accordance with ASTM E96 procedure)
– Safing Insulation as Types 1A & 1B and 2
– Sound Attenuation Fire Blankets as Type 1A
ASTM E136 (rated noncombustible as defined by NFPA Standard 220 when tested according to ASTM E136)
– THERMAFIBER Safing Insulation
– THERMAFIBER Curtain Wall Insulation
– THERMAFIBER FIRESPAN and FIRESPAN SS Insulation
– THERMAFIBER Sound Attenuation Fire Blankets
– THERMAFIBER FS-15 and FS-25 Blankets
ASTM E814 or UL 1479
– Safing Insulation used in conjunction with SMOKE SEAL Compound or with FIRECODE Compound, or other approved
material in through-penetration firestop systems.
UL 2079
– Safing Insulation used in conjunction with various fill, void or cavity materials such as sealants and caulks in construction
joint systems.
ASTM C553
– THERMAFIBER Insulations adsorb less than 1% moisture by weight and volume

۰ نظر ۲۴ مهر ۹۲ ، ۱۱:۲۶
LSSI Technical Admin

کدهای ساختمانی بین الملل با عنوان International Building Code‌ به عنوان معتبرترین استانداردهای ساختمانی که مرجع تمام آیین نامه های روز جهان می باشد، یکی از الزام آورترین منابع مورد مطالعه ی مهندسین کارآمد می باشد. لذا مطالعه ی آن را به تمام مهندسینی که نگاهی حرفه ای به شغل خود دارند توصیه می کنیم.

International Building Code 2015

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۱۰
LSSI Technical Admin

کدهای خانه سازی بین الملل International Residential Code به عنوان معتبرترین آیین نامه استاندارد ساخت خانه‌های مسکونی، مرجع ساختمانی مهندسین و خانه سازان به شمار می رود که تا سطح 3 طبقه بدون نیاز به محاسبات پیچیده و آنالیزهای الزام آور، می توان به استناد به آن و رعایت الزامات عددی و ارقام ثابت مذکور در آن برای انتخاب مقاطع و اتصالات، اقدام به طراحی و ساخت خانه های مسکونی نمود. در این آیین نامه به طور کامل به نحوه‌ی طراحی و ساخت خانه های چوبی wood framing و قاب سبک فلزی lsf پرداخته شده است. برای این منظور جهت آشنایی بیشتر مهندسین مطالعه‌ی این آیین نامه توصیه می گردد. 

International Residential Code 2015

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۷
LSSI Technical Admin
۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۴
LSSI Technical Admin

کالیفرنیا به عنوان مهم ترین زون زلزله خیز امریکا و آب و های متعدد سردسیر، گرمسیر و ساحلی، دارای اقلیمی همسان با ایران بوده و استانداردها و آیین نامه های بومی شده‌ی این ایالت با نام California Building Code به عنوان یکی از معتبرترین مراجع استاندارد و آیین نامه های جهان به شمار می رود که می تواند به عنوان یکی از معتبرترین آیین نامه های مورد استاندارد در ایران برای شرایط اقلیمی متفاوت به کار گرفته شود. لذا برای مطالعه ی مهندسین و آشنایی بیشتر به نوع بومی شده از آیین نامه International Building Code برای اقلیم خاص، جهت دانلود پیوست می گردد.

کدهای ساختمانی کالیفرنیا

کدهای ساختمانی کالیفرنیا 

California Building Code 2016 V1

کدهای ساختمانی کالیفرنیا

California Building Code 2016 V2

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۳
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.