بایگانی دی ۱۳۹۱ :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

۵ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

مصالح سازه ای در تشکیل سازه LSF به کار می روند و اعضا و مقاطع سازه ای و مقاطع مرکب و إتصالات و ملحقات آن را تشکیل می دهند

۱۵ دی ۹۱ ، ۲۳:۵۸
LSSI Technical Admin

مصالح عایق برای عایق ساختن ساختمان LSF در برابر حرارت و برودت، نفوذ آب و رطوبت و بخار و هوابندی و صدابندی دیوارها به کار می روند

۱۳ دی ۹۱ ، ۰۸:۵۶
LSSI Technical Admin

مصالح پوششی برای پوشش سازه LSF و نهایی شدن فیزیک ساختمان LSF به کار می روند. پوشش ها در انواع و اقسام گوناگون برای قسمت های گوناگون ساختمان با إستانداردهای مشخص و کاربری های خاص به کار می روند.

۰۹ دی ۹۱ ، ۰۸:۴۹
LSSI Technical Admin

گاهی بسته به ایده طراحی معماری یا نیاز ساختمانی و یا کاربری سازه ای از مصالح سنتی در بخش هایی از ساختمان LSF مانند فونداسیون، سقف و کف یا نمای دیوارهای خارجی استفاده می گردد.

۰۸ دی ۹۱ ، ۰۹:۰۴
LSSI Technical Admin

مصالح مکمل متشکل از مواد، مصالح و ابزارهای متفرقه ای هستند که در قسمت های گوناگون ساختمان LSF به کار می روند.

۰۶ دی ۹۱ ، ۰۹:۰۶
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.