دیوار برشی :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

۲ مطلب با موضوع «* مباحث فنی LSF :: دیوار برشی» ثبت شده است

هر ساختمانی برای مقابله با نیروهای جانبی وارد بر سازه که از باد و زلزله ناشی می گردند، نیاز به تمهیداتی برای ایجاد مقاومت در سیستم سازه ای آن دارد که به دو روش تأمین سازه ای و تأمین ساختمانی انجام می گیرد. در روش تأمین سازه ای، از انواع سیستم های مهاربندی (Bracing Frame) و میراگری (Dampering Brace) و اتصالات گیردار (Rigid Connection) و نیمه گیردار (Semi-reigid Connection) و انواع قاب های دیوارهای برشی (Shear wall) استفاده می گردد که این روش ها همگی تکنیک هایی هستند که بر روی سازه ی ساختمان و برای افزایش عملکرد سازه ای انجام می گیرند و در روش تأمین ساختمانی انواع روش های جداسازی (Bace Isolation) و جرم آونگی (Pendulum mass) به کار گرفته می شود که اجرای آن ها خارج از سیستم سازه ای و بر روی ساختمان انجام می گیرند.

در سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی LSF‌ نیز برای مقابله با نیروی جانبی وارد بر سازه و ایحاد مقاومت های سازه ای لازم، می بایست از انواع روش هایی که دارای پاسخدهی مناسب در برابر نیروی جانبی وارد بر سازه باشند استفاده نمود. برای این منظور می توان از انواعی از مهاربندی ها و میراگرها در قالب دیوارهای برشی و ایجاد اتصالات گیردار و نیمه گیردار و همین طور جداسازها و اجرام آونگی استفاده نمود.

به کارگیری هر یک از تکنیک های تأمین مقاومت ساختمان باید منطبق بر ضوابط آن بوده و تمام مسایل و جزییات آن به دقت مورد نظر قرار گیرند.

۲۵ تیر ۹۰ ، ۰۸:۳۲
LSSI Technical Admin

برای تأمین مقاومت برشی ساختمان های قاب سبک فولادی LSF نسبت به نوع و شرایط طراحی، از انواع دیوار برشی می توان استفاده نمود. نوع دیوار برشی عمدتاً 4 عامل در نظر گرفته می شود:

1. شتاب مبنای طرح یا فشار باد و ضریب Ru

2. ارتفاع ساختمان و لنگر برشی و واژگونی

3. ضریب اهمیت ساختمان و امنیت سازه ای

4. تأمین طول دیوارهای مورد نیاز جهت مقاومت برشی

در سیستم سازه ای ساختمان سبک فولادی LSF از 6 نوع دیوار برشی شناخته شده می توان استفاده نمود که انتخاب نوع آن بستگی به نوع انتظارات طراحی دارد:

1. دیوار برشی صفحات سازه ای چوبی OSB

2. دیوار برشی صفحات سازه ای چوبی Plywood

3. دیوار برشی صفحات سازه ای ورق فولادی

4. دیوار برشی صفحات سازه ای آلومینیوم کربنات

5. دیوار برشی فولادی مقاوم شده

6. دیوار برشی بتنی

۲۵ تیر ۹۰ ، ۰۸:۳۱
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.