خدمات ما :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

    خدمات مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک LSSI

     1. خدمات مهندسی

         1. طراحی و محاسبات کامل ساختمان LSF

         2. مدیریت ساخت و نظارت و کنترل کیفیت سازه های LSF

         3. بازرسی و کنترل کیفیت پروژه های درحال اجرا

         4. بازبینی و کنترل محاسبات و نقشه های اجرایی

         5. مشاره ی فنی برای کارفرمایان، انبوه سازان و پیمانکاران

         6. همکاری فنی با مهندسین مشاور، دفاتر و شرکت های مهندسی و سازمان ها

         7. طراحی معماری ساختمان ها و مجتمع های اداری، تجاری، درمانی، مسکونی و ویلا

         8. اصلاح محاسبات و سبک سازی و مقاوم سازی و کنترل پروژه های فولادی و بتنی

         9. طراحی و معماری داخلی مسکونی و اداری با دیدگاه سبک سازی و روانشناختی

         10. نوسازی، بازسازی، مقاوم سازی و مرمت ساختمان های فرسوده، تاریخی و نوساز

شرح خدمات مؤسسه - سال 1403

1 و 2 طبقه

قیمت(تومان) 

 3 طبقه و بیشتر

قیمت(تومان)

1

محاسبات و ارائه ی دفترچه محاسبات

55,000

70,000

2

ارائه ی نقشه های سازه و جزییات

35,000

50,000

3

طراحی معماری و نقشه های معماری

60,000

70,000

4

بازرسی و بررسی ساختمان های ساخته شده

5

کلیه خدمات برای ساختمان های زیر 100 متر

8.000.000

6

محسبات مجدد و ارائه طرح اصلاحی

طبق تعرفه طراحی

7

مدیریت پروژه و کنترل کیفیت ساخت

6% از کل مبلغ قرارداد پیمان

8

مدیریت پیمان و کنترل پروژه

15% از کل بهای تمام شده

9

مشاوره فنی برای کارفرمایان و مهندسین

رایگان - صرفاً ایاب و ذهاب

10

بازدید از پروژه های در حین انجام

رایگان - صرفاً ایاب و ذهاب

======*****======

     2. خدمات آموزشی

         1. آموزش طراحی ساختمان مبتنی بر سازه LSF

         2.آموزش نقشه کشی و جزییات سازه های LSF

         3.آموزش نظارت و کنترل ساخت سازه های LSF

         4. آموزش مونتاژ و نصب و اجرای ساختمان LSF

         5. ارایه ی سمینارها و کارگاه های آشنایی با سیستم ساختمانی LSF

*******

LSSI © 2012 All rights reserved.