بایگانی فروردين ۱۳۹۳ :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

براساس اهداف و برنامه های مؤسسه و نیاز بازار تقاضا برای دست یابی به کیفیت و دفاع از حقوق مصرف کننده و در مسیر ساماندهی به وضعیت صنعت LSF در کشور، برنامه ای به صورت همکاری ما بین مؤسسه و بازرسی وزارت مسکن در دستور کار قرار گرفت تا وضعیت موجود را به نفع مصرف کنندگان و شرکت های اخلاق محور تنظیم نماید.

به جهت این که توسعه ی صنعت در گرو اعتماد و اطمینان از سوی مصرف کنندگان نهایی بوده و این اعتماد توسط عرضه کنندگان یک صنعت به وجود می آید، لذا کسانی که در خلال فقدان قوانین حاکم بر یک صنعت نوبنیان با استفاده از خلاء های قانونی اقدام به فرصت طلبی و سود جویی می نمایند، موجب ضربه زدن به روند رشد بازار در منصه ی عرضه و تخریب حس اعتماد و اطمینان در میان جبهه ی تقاضا می شوند  که در نتیجه ی آن، روند رشد منطقی یک صنعت نوبنیان با شکست مواجه می گردد و موجب بدبینی بازار مصرف به آن فناوری می گردد. لذا صنعت ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل حساسیت این صنعت به جهت قرارگرفتن در زمره سرمایه گذاری های کلان در زندگی افراد و ارتباط مستقیم آن با امنیت جان و مال افراد جامعه، در ارتباط با وظایف بخش نظارت دولتی و اهداف مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک، برنامه ی بازرسی و طبقه بندی صلاحیت فنی فعالان صنعت ساختمان در حوزه LSF اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی و دستور کار مؤسسه قرار گرفت.   

 مستند به نتیجه ی تحقیق و بازرسی از عملکرد شرکت های فعال در زمینه ی صنعتی سازی ساختمان به روش LSF طی سال های 88 تا 97 بر اساس گزارشات بازرسی مستقیم از پروژه های مختلف انجام شده و بررسی مدارک و مستندات فنی متعلق به هر یک از پروژه ها، شرکت های فعال در زمینه ی صنعت LSF نسبت به عملکرد و سوابق اجرایی خود و با اغماض و مسالمت در آغاز راه صنعتی سازی ساختمان و توسعه ی فناوری LSF بدون هیچ نوع مماشات و مسامحه ای در حقوق مصرف کننده، این شرکت ها مورد قضاوت قرار گرفتند. این داوری به طور مرتب مورد بازنگری قرار گرفته و آمار لیست بر اساس شرکت های موجود به روزرسانی می شود.

بدیهی است معترضان به انتشار این داوری می توانند با استناد به مدارک و مستندات فنی به اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد و ارزیابی وزارت راه و شهرسازی یا به هر یک از شعبات دادگستری مراجعه و حقوق خود را اعاده نمایند و مؤسسه نیز با استناد به مستندات موجود از انجام این داوری دفاع خواهد نمود.

شرکت هایی که به رنگ زمینه ی سفید هستند هنوز در مسیر بررسی عملکرد قرار دارند.

 

الگوهای طبقه بندی جایگاه و عملکرد شرکت های فعال در صنعت LSF

۲۸ فروردين ۹۳ ، ۱۳:۴۷
LSSI Technical Admin

کتاب دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی (LSF)

کتاب جامع «دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی(LSF)» توسط کمیته ی تدوین آیین نامه ی 612 و 613 سازمان نظام فنی و اجرایی کشور - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از طریق انتشارات دانشگاه شیراز منتشر گردید.

نویسندگان (سازه):

دکتر سید رسول میرقادری، دکتر مسعود کریمیان، دکتر محمد خراسانی

نویسندگان (معماری):

 دکتر محمدحسن فلاح، مهندس مسعود قاسم زاده، دکتر جاوید قنبری

نوبت چاپ : اول 1393

شابک : 964-462-461-9782

شماره کتابشناسی ملی : 3441515

این کتاب درحال حاضر تمام شده است و مرحله ی بروز رسانی و چاپ دوم کتاب در حال انجام می باشد.

علاقمندان با ارسال مشخصات و شماره پروانه اشتغال نظام مهندسی می توانند کتاب را از مؤسسه تهیه نمایند.

۲۰ فروردين ۹۳ ، ۱۸:۴۰
LSSI Technical Admin

    با گسترش ساخت و ساز با سیستم سازه های LSF و به کارگیری گسترده ی آن در قالب مسکن مهر و شیوع آن در پروژه های متعدد دولتی و شخصی در کاربری های گوناگون خدماتی-اداری و مسکونی و مشاهده ی برخی حوادث نظیر فروریزی ساختمان در حال اجرا یا نواقص در فرآیند ساخت برخی ساختمان ها و حساسیت به وجود آمده از ناحیه ی نظارت وزارت راه و شهرسازی نسبت به صنعتی سازی و مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک (LSSI) به عنوان مشاور بازرسی وزارت راه و شهرسازی و نماینده ی رسمی AISI در منطقه ی خاورمیانه و عضو ارشد کمیته ی تدوین آیین نامه ی طراحی و اجرای سیستم ساختمان قاب سبک فولادی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری، با همکاری این مؤسسه و اداره کل مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی با دستور وزیر وقت و تحت نظارت مستقیم مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی جامع و دقیقی از جریان ساخت و ساز و صنعت LSF به عمل آمد که در نتیجه ی آن، طی بازرسی های دقیق به عمل آمده از پروژه های متعدد انجام گرفته در قالب سیستم سازه ای LSF توسط شرکت های مدعی و بررسی طراحی های انجام یافته و کنترل نقشه ها و دفترچه محاسبات پروژه ها و رصد نحوه ی فعالیت و میزان تسلط فعالان این صنعت نسبت به ضوابط طراحی و اجرای سیستم سازه های LSF و پایبندی به استانداردها و دقت در رعایت الزامات و جزئیات معماری و سازه ای و مسایل دیگری نظیر خدمات ثانویه، تعمیرات و نگهداری، پاسگویی به مشتریان و رضایتمندی کارفرمایان و میزان دفاع از عملکرد خود، مورد طبقه بندی قرار گرفتند.

    بر این اساس، شرکت های فعال در صنعت سیستم ساختمانی LSF مطابق الگوهای 12 گانه ی ارایه شده در جدول اعتبارسنجی این مؤسسه مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار می گیرند:

ردیف  

     الگوهای ارزیابی شرکت های فعال LSF در صنعت ساختمان     

1   تسلط به استانداردها و تئوری های سازه های LSF
2   دانش فنی و تسلط به استانداردهای اتصالات LSF
3   دانش فنی طراحی معمارانه منطبق با سازه ی LSF
4   دانش فنی و رعایت استانداردهای عایق های ساختمانی LSF
5   دانش فنی و تسلط به طراحی و محاسبات سازه های LSF
6   رعایت استانداردهای توسعه ی پایدار منطبق با LSF
7   مهارت اجرایی و نصب قسمت های مختلف ساختمان LSF
8   تسلط به ضوابط طراحی مدولار و قواعد پیش ساختگی و صنعتی سازی
9   تسلط به مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی هماهنگ با سیستم LSF
10   ارتباط مؤثر با بهره بردار و ارایه ی خدمات پس از فروش
 11   ارایه ی شناسنامه فنی و راهنمای بهره برداری و نگهداری
12   کسب امتیاز لازم از مجموع نمرات آزمون های تخصصی طراحی و اجرا
۰۶ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۳۵
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.