مدل VR-3D سازه 7 طبقه :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مدل VR-3D سازه 7 طبقه

جمعه, ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۵ ق.ظ

برای درک مفهومی سازه LSF با طرح مجتمع مسکونی 7 طبقه می‌توانید در مدل‌های اجرایی VR زیر پیمایش نمایید

lsf
۰۱/۰۸/۰۶
بازدید: ۴۴۶
LSSI © 2012 All rights reserved.