درباره ما :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

هیئت مدیره مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک

مسعود کریمیان

مدیرعامل

بنیانگذار سیستم سبک ساختمانی پایدار مانوستیک

بنیانگذار معماری دیالکتیک و دیالکتیک معماری

عضو کمیته تدوین آیین نامه طراحی و اجرای سازه های سبک فولادی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

نایب رییس کمیته‌ی SC 2 و عضو کمیته‌ی SC 3 استاندارد بین المللی ISO/TC 98 مبانی طراحی سازه‌ها

مؤلف استاندارد ملی LSF

برنده جایزه‌ی بین‌المللی انرژی گلوب 2022 در گروه ساختمان‌های پایدار

مؤلف کتاب اصول و استانداردهای طراحی ساختمان پایدار مانوستیک مبتنی بر فناوری LSF

عضو ارشد کمیته ی توسعه‌ی پایدار - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

مشاور ویژه ی صنعتی سازی مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت راه و شهرسازی

 

مسعود کریمیان

دکتر احمدعلی برهانی فر

رییس هیأت مدیره

دکتر علیرضا باقری صباغ

عضو هیأت مدیره

مترجم کتاب طراحی سازه های فولادی سرد نورد اثر وی وین یو و لابوب.

عضو کمیته تدوین آیین نامه طراحی و اجرای سازه های سبک فولادی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

University of Wolverhampton

Lecturer in Civil Eng.

sabbagh

مهندس جهانگیر شریفی

عضو هیأت مدیره

مهندس موسی نجاری

عضو هیأت مدیره

کارشناسی ارشد سازه

najjari

دکتر جاوید قنبری

مشاور ارشد معماری

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

عضو کمیته تدوین آیین نامه طراحی و اجرای سازه های سبک فولادی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

ghanbari
مشاورین مؤسسهLSSI از مؤسسه AISI

پروفسور راجر لابوب

مشاور عالی و هیأت علمی

Roger A. LaBoube,

Ph.D., P.E., M.ASCE

Distinguished Teaching Professor of Civil Engineering and Director, Wei-Wen Yu Center for Cold-Formed Steel Structures at the University of Missouri-Rolla.

laboube

پروفسور بنیامین ویلیام شیفر

مشاور عالی و عضو هیأت علمی

Benjamin w. Schafer

Swirnow Family Scholar

Professor and Chair Dept. of Civil Engineering Johns Hopkins University

208 Latrobe Hall

Baltimore, MD 21218

410.516.6265

email: schafer@jhu.edu

info: curriculum vitae

schafer

LSSI © 2012 All rights reserved.