مدل VR-3D سازه 4 طبقه :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مدل VR-3D سازه 4 طبقه

جمعه, ۶ آبان ۱۴۰۱، ۰۹:۳۸ ق.ظ

برای درک مفهومی سازه LSF در 4 طبقه با سقف دال بتنی می‌توانید در مدل‌های اجرایی VR زیر پیمایش نمایید

lsf
lsf
۰۱/۰۸/۰۶
بازدید: ۴۴۸
LSSI © 2012 All rights reserved.