آیین نامه های LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

۱۳ مطلب با موضوع «آیین نامه های LSF» ثبت شده است

کتاب دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی (LSF)

کتاب جامع «دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی(LSF)» توسط کمیته ی تدوین آیین نامه ی 612 و 613 سازمان نظام فنی و اجرایی کشور - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از طریق انتشارات دانشگاه شیراز منتشر گردید.

نویسندگان (سازه):

دکتر سید رسول میرقادری، دکتر مسعود کریمیان، دکتر محمد خراسانی

نویسندگان (معماری):

 دکتر محمدحسن فلاح، مهندس مسعود قاسم زاده، دکتر جاوید قنبری

نوبت چاپ : اول 1393

شابک : 964-462-461-9782

شماره کتابشناسی ملی : 3441515

این کتاب درحال حاضر تمام شده است و مرحله ی بروز رسانی و چاپ دوم کتاب در حال انجام می باشد.

علاقمندان با ارسال مشخصات و شماره پروانه اشتغال نظام مهندسی می توانند کتاب را از مؤسسه تهیه نمایند.

۲۰ فروردين ۹۳ ، ۱۸:۴۰
LSSI Technical Admin

جهت طراحی ساختمان ها در ایران، رعایت مبانی طراحی بر اساس آیین نامه های ساختمانی ملی الزامی می باشد.

1. آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 2800 دانلود 2800

2. مبحث 6 مقررات ملی ساختمان - بارگذاری دانلود مبحث 6

3. مبحث 7 مقررات ملی ساختمان - پی  دانلود مبحث 7

۰۲ آبان ۹۲ ، ۱۳:۲۰
LSSI Technical Admin

با آغاز تکوین علمی بر روی سازه های سردنورد از سال 88 مطالعات بر روی آیین نامه های بین المللی با محوریت AISI آغاز گردید و در نهایت نشریه ی ض-608 به نام «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد» توسط مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان ایران منتشر گردید.


این نشریه به نام «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد - LSF (بخش سازه) 612» در سال 91 از طریق سازمان فنی و اجرایی کشور ابلاغ گردید.

سپس «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد - LSF (بخش غیر سازه) 613» در سال 92 ابلاغ گردید.

 لینک دانلود:

نشریه 612

نشریه 613

وب سایت سازمان نظام فنی و اجرایی کشور

سازمان

۰۱ آبان ۹۲ ، ۱۱:۰۹
LSSI Technical Admin

آیین نامه های مرجع که در تمام کشورهای جهان برای طراحی و اجرای سازه های سرد نورد شده و سیستم ساختمانی LSF مورد استناد قرار می گیرند همگی بر مبنای آیین نامه های AISI قرار دارند که مطابق با شرایط حاکم در هر یک از آن کشورها از لحاظ شرایط جوی و جغرافیایی و شرایط اقلیمی گوناگون به روز رسانی شده و تغییراتی بر آن ها اعمال می گردد. آیین نامه AS/NZ 4600 در استرالیا و نیوزلند و آیین نامه های BS 5990 ,BS 5950 و CSI در بریتانیا و Euro Code III در اروپا و آیین نامه های ژاپن و افریقای جنوبی و هند برای طراحی و اجرای سازه های سرد نورد و سیستم ساختمانی LSF از جمله آیین نامه های مشابه هستند. انجمن تولید کنندگان استاد SSMA نیز همه ساله استاندارد مقاطع را منتشر می کند که تمام تولید کنندگان مقاطع سیستم ساختمانی LSF مؤظف هستند تولیدات خود را بر مبنای آن ارایه نمایند.

۰۱ آبان ۹۲ ، ۱۰:۱۵
LSSI Technical Admin

معرفی کتاب های مرجع و راهنمای طراحی سازه های LSF طبق اعلام AISI

۰۱ آبان ۹۲ ، ۱۰:۰۸
LSSI Technical Admin

کدهای ساختمانی بین الملل با عنوان International Building Code‌ به عنوان معتبرترین استانداردهای ساختمانی که مرجع تمام آیین نامه های روز جهان می باشد، یکی از الزام آورترین منابع مورد مطالعه ی مهندسین کارآمد می باشد. لذا مطالعه ی آن را به تمام مهندسینی که نگاهی حرفه ای به شغل خود دارند توصیه می کنیم.

International Building Code 2015

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۱۰
LSSI Technical Admin

کدهای خانه سازی بین الملل International Residential Code به عنوان معتبرترین آیین نامه استاندارد ساخت خانه‌های مسکونی، مرجع ساختمانی مهندسین و خانه سازان به شمار می رود که تا سطح 3 طبقه بدون نیاز به محاسبات پیچیده و آنالیزهای الزام آور، می توان به استناد به آن و رعایت الزامات عددی و ارقام ثابت مذکور در آن برای انتخاب مقاطع و اتصالات، اقدام به طراحی و ساخت خانه های مسکونی نمود. در این آیین نامه به طور کامل به نحوه‌ی طراحی و ساخت خانه های چوبی wood framing و قاب سبک فلزی lsf پرداخته شده است. برای این منظور جهت آشنایی بیشتر مهندسین مطالعه‌ی این آیین نامه توصیه می گردد. 

International Residential Code 2015

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۷
LSSI Technical Admin
۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۴
LSSI Technical Admin

کالیفرنیا به عنوان مهم ترین زون زلزله خیز امریکا و آب و های متعدد سردسیر، گرمسیر و ساحلی، دارای اقلیمی همسان با ایران بوده و استانداردها و آیین نامه های بومی شده‌ی این ایالت با نام California Building Code به عنوان یکی از معتبرترین مراجع استاندارد و آیین نامه های جهان به شمار می رود که می تواند به عنوان یکی از معتبرترین آیین نامه های مورد استاندارد در ایران برای شرایط اقلیمی متفاوت به کار گرفته شود. لذا برای مطالعه ی مهندسین و آشنایی بیشتر به نوع بومی شده از آیین نامه International Building Code برای اقلیم خاص، جهت دانلود پیوست می گردد.

کدهای ساختمانی کالیفرنیا

کدهای ساختمانی کالیفرنیا 

California Building Code 2016 V1

کدهای ساختمانی کالیفرنیا

California Building Code 2016 V2

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۳
LSSI Technical Admin

شورای کدهای ساختمانی کالیفرنیا به لحاظ پیشرو بودن در توسعه ی کدهای ساختمانی بر مبنای استانداردهای پیشرفته به دلیل شرایط اقلیمی و انتظارات بالای پاسخدهی به مسایل مهندسی ساختمان، در مسیر تدوین کدهای ساختمان سبز نیز از معتبرترین آیین نامه های استاندارد جهان را تولید می نماید. رویکرد امروز ساختمان با اهداف توسعهی پایدار به ساختمان، ساختمان سازی را در مسیر ساختمان پایدار توجیه نموده و آینده ی ساختمان سازی را ازآن خود می نماید. از آن جا که ساختمان های lsf با رویکرد پایداری به عنوان ایده آل ترین ساختمان های سبز به شمار می روند، به این منظور جهت اشراف مهندسین فعال در معماری و عمران پایدار و ساختمان سبز، کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا با نام California Green Building Code برای دانلود پیوست می گردد.

کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا 2013

کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا

California Green Building Code 2016

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۲
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.