الگوهای بررسی عملکرد شرکت ها :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

الگوهای بررسی عملکرد شرکت ها

چهارشنبه, ۶ فروردين ۱۳۹۳، ۰۷:۳۵ ب.ظ

    با گسترش ساخت و ساز با سیستم سازه های LSF و به کارگیری گسترده ی آن در قالب مسکن مهر و شیوع آن در پروژه های متعدد دولتی و شخصی در کاربری های گوناگون خدماتی-اداری و مسکونی و مشاهده ی برخی حوادث نظیر فروریزی ساختمان در حال اجرا یا نواقص در فرآیند ساخت برخی ساختمان ها و حساسیت به وجود آمده از ناحیه ی نظارت وزارت راه و شهرسازی نسبت به صنعتی سازی و مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک (LSSI) به عنوان مشاور بازرسی وزارت راه و شهرسازی و نماینده ی رسمی AISI در منطقه ی خاورمیانه و عضو ارشد کمیته ی تدوین آیین نامه ی طراحی و اجرای سیستم ساختمان قاب سبک فولادی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری، با همکاری این مؤسسه و اداره کل مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی با دستور وزیر وقت و تحت نظارت مستقیم مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی جامع و دقیقی از جریان ساخت و ساز و صنعت LSF به عمل آمد که در نتیجه ی آن، طی بازرسی های دقیق به عمل آمده از پروژه های متعدد انجام گرفته در قالب سیستم سازه ای LSF توسط شرکت های مدعی و بررسی طراحی های انجام یافته و کنترل نقشه ها و دفترچه محاسبات پروژه ها و رصد نحوه ی فعالیت و میزان تسلط فعالان این صنعت نسبت به ضوابط طراحی و اجرای سیستم سازه های LSF و پایبندی به استانداردها و دقت در رعایت الزامات و جزئیات معماری و سازه ای و مسایل دیگری نظیر خدمات ثانویه، تعمیرات و نگهداری، پاسگویی به مشتریان و رضایتمندی کارفرمایان و میزان دفاع از عملکرد خود، مورد طبقه بندی قرار گرفتند.

    بر این اساس، شرکت های فعال در صنعت سیستم ساختمانی LSF مطابق الگوهای 12 گانه ی ارایه شده در جدول اعتبارسنجی این مؤسسه مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار می گیرند:

ردیف  

     الگوهای ارزیابی شرکت های فعال LSF در صنعت ساختمان     

1   تسلط به استانداردها و تئوری های سازه های LSF
2   دانش فنی و تسلط به استانداردهای اتصالات LSF
3   دانش فنی طراحی معمارانه منطبق با سازه ی LSF
4   دانش فنی و رعایت استانداردهای عایق های ساختمانی LSF
5   دانش فنی و تسلط به طراحی و محاسبات سازه های LSF
6   رعایت استانداردهای توسعه ی پایدار منطبق با LSF
7   مهارت اجرایی و نصب قسمت های مختلف ساختمان LSF
8   تسلط به ضوابط طراحی مدولار و قواعد پیش ساختگی و صنعتی سازی
9   تسلط به مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی هماهنگ با سیستم LSF
10   ارتباط مؤثر با بهره بردار و ارایه ی خدمات پس از فروش
 11   ارایه ی شناسنامه فنی و راهنمای بهره برداری و نگهداری
12   کسب امتیاز لازم از مجموع نمرات آزمون های تخصصی طراحی و اجرا
۹۳/۰۱/۰۶
بازدید: ۳۲۱۹
LSSI Technical Admin

lsf

LSSI © 2012 All rights reserved.