انواع دیوار برشی LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

انواع دیوار برشی LSF

شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۰۸:۳۱ ق.ظ

برای تأمین مقاومت برشی ساختمان های قاب سبک فولادی LSF نسبت به نوع و شرایط طراحی، از انواع دیوار برشی می توان استفاده نمود. نوع دیوار برشی عمدتاً 4 عامل در نظر گرفته می شود:

1. شتاب مبنای طرح یا فشار باد و ضریب Ru

2. ارتفاع ساختمان و لنگر برشی و واژگونی

3. ضریب اهمیت ساختمان و امنیت سازه ای

4. تأمین طول دیوارهای مورد نیاز جهت مقاومت برشی

در سیستم سازه ای ساختمان سبک فولادی LSF از 6 نوع دیوار برشی شناخته شده می توان استفاده نمود که انتخاب نوع آن بستگی به نوع انتظارات طراحی دارد:

1. دیوار برشی صفحات سازه ای چوبی OSB

2. دیوار برشی صفحات سازه ای چوبی Plywood

3. دیوار برشی صفحات سازه ای ورق فولادی

4. دیوار برشی صفحات سازه ای آلومینیوم کربنات

5. دیوار برشی فولادی مقاوم شده

6. دیوار برشی بتنی

LSSI © 2012 All rights reserved.