دیوار برشی LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

دیوار برشی LSF

شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۰۸:۳۲ ق.ظ

هر ساختمانی برای مقابله با نیروهای جانبی وارد بر سازه که از باد و زلزله ناشی می گردند، نیاز به تمهیداتی برای ایجاد مقاومت در سیستم سازه ای آن دارد که به دو روش تأمین سازه ای و تأمین ساختمانی انجام می گیرد. در روش تأمین سازه ای، از انواع سیستم های مهاربندی (Bracing Frame) و میراگری (Dampering Brace) و اتصالات گیردار (Rigid Connection) و نیمه گیردار (Semi-reigid Connection) و انواع قاب های دیوارهای برشی (Shear wall) استفاده می گردد که این روش ها همگی تکنیک هایی هستند که بر روی سازه ی ساختمان و برای افزایش عملکرد سازه ای انجام می گیرند و در روش تأمین ساختمانی انواع روش های جداسازی (Bace Isolation) و جرم آونگی (Pendulum mass) به کار گرفته می شود که اجرای آن ها خارج از سیستم سازه ای و بر روی ساختمان انجام می گیرند.

در سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی LSF‌ نیز برای مقابله با نیروی جانبی وارد بر سازه و ایحاد مقاومت های سازه ای لازم، می بایست از انواع روش هایی که دارای پاسخدهی مناسب در برابر نیروی جانبی وارد بر سازه باشند استفاده نمود. برای این منظور می توان از انواعی از مهاربندی ها و میراگرها در قالب دیوارهای برشی و ایجاد اتصالات گیردار و نیمه گیردار و همین طور جداسازها و اجرام آونگی استفاده نمود.

به کارگیری هر یک از تکنیک های تأمین مقاومت ساختمان باید منطبق بر ضوابط آن بوده و تمام مسایل و جزییات آن به دقت مورد نظر قرار گیرند.

۹۰/۰۴/۲۵
بازدید: ۲۰۸۶
LSSI Technical Admin

LSF

دیوار برشی

LSSI © 2012 All rights reserved.