مدل VR-3D سازه ویلایی :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مدل VR-3D سازه ویلایی

جمعه, ۶ آبان ۱۴۰۱، ۰۹:۲۴ ق.ظ

برای درک مفهومی سازه LSF ساختمان ویلایی می‌توانید در مدل‌های VR زیر پیمایش نمایید

lsf
lsf
LSSI © 2012 All rights reserved.