اعتبار سنجی انجمن علمی و صنفی فعال در حوزه LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

بیانیه ی مؤسسه در خصوص

انجمن علمی ساختمان های فولادی سبک       و   

انجمن صنفی کارفرمایی سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی سرد نورد شده

به این وسیله به اطلاع جامعه ی مهندسی و کارفرمایی کشور می رساند درحال حاضر دو انجمن در حوزه ی صنعتی سازی در رشته ی LSF فعالیت می کنند که طی بررسی عملکرد این دو انجمن طی سنوات گذشته از بدو تأسیس تاکنون، نه تنها هیچگونه بازخورد مثبتی حاصل نگردید بلکه موجب بروز برخی رخدادهای منفی و سوء اثرات و سوء تفاهمات نیز گردیدند که آسیب آن متوجه بخش کارفرمایی به ویژه در مسکن مهر که درحقیقت آسیب پذیرترین اقشار جامعه بودند و بیت المال و تزلزل اعتماد و اطمینان به سازه ی بسیار ارزشمند LSF و همین طور آسیب به بخش صدیق صنعت که با از خودگذشتگی به توسعه ی سیستم ساختمانی LSF پرداخته اند، گردیده است. 

انجمن علمی ساختمان های فولادی سبک  و   

انجمن صنفی کارفرمایی سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی سرد نورد شده

1. انجمن علمی ساختمان های فولادی سبک به دلیل سوء استفاده ی دبیر آن از عنوان علمی و جعل عنوان علمی کذب برای خود تحت عنوان «فوق دکترای فن آوری نوین ساختمانی از مرکز پژوهشگاه پاسیفیک دانشگاه برکلی» و حمایت رییس هیئت مدیره ی این انجمن از دبیر آن و ورود به پروژه ی 1280 واحدی مرودشت و طراحی های غلط که نشانگر عدم آشنایی این فرد به این نوع سازه ها بوده است و عنوان انجمن تنها به عنوان برندی برای توسعه ی کسب و کار بدون اعتنا به اخلاق حرفه ای و مهندسی برای آنان بوده است، فاقد هرگونه وجاهت علمی، فنی و مهندسی بوده و هیچ گونه محاسبات، طراحی، همایش یا سخنرانی یا سخنان و نظریاتی از جانب این افراد و انجمن در مورد سازه های LSF دارای اعتبار علمی نمی باشد.

2. انجمن صنفی کارفرمایی سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی سرد نورد شده همانطور که از نام آن پیداست یک انجمن صنفی کارفرمایی می باشد و هیچ گونه شخصیت حقوقی مؤثری که آن را در زمره ی نهادهایی مانند اتحادیه ها جلوه کند در آن وجود ندارد. عملکرد بسیاری از اعضای این انجمن در مورد سازه های LSF به ویژه در مسکن مهر پرند دارای ایرادات اساسی بوده و نتیجه ی این عملکرد موجب ضربه زدن به راه توسعه ی صنعتی سازی و دانش معماری پایدار گردیده است. عضویت در این انجمن یا دارای سمت بودن در آن به هیچ وجه نشان دهنده ی تأیید عملکرد یا احاطه ی دانش فنی عضو آن نمی باشد و در اصل هیچ گونه نظارتی بر عملکرد این شرکت ها صورت نپذیرفته است و تشکیل این انجمن صنفی کارفرمایی بدون هیچ گونه ارزش گذاری و گزینش و آموزش و نظارتی بوده است و عضویت در آن تنها منوط به پول واریز شده به عنوان حق عضویت می باشد.

لذا به اطلاع جامعه ی مهندسی و کارفرمایی می رساند تحت اثر تبلیغاتی با این عناوین قرار نگرفته و به دلیل عنوان های پر طمطراق به افرادی که فاقد توانمندی های لازم طراحی و اجرا می باشند اعتمادی ننمایند. عضویت یا دارای سمت بودن در هر یک از انجمن های فوق یا نوشتن کتاب و مقاله برای هیچ کسی دلیل بر تخصص در مورد LSF نمی باشد و به صراحت اعلام می شود به جز شرکت هایی که مورد تأیید این مؤسسه می باشند هیچ از شرکت ها و فعالان دیگر دارای توانمندی های لازم نمی باشند. همچنین درحال حاضر هیچ یک از مهندسین مشاور دارای تخصص LSF نبوده و تبلیغات در هر شکلی به این مضمون دارای مصادیق کلاهبرداری می باشد.

LSSI © 2012 All rights reserved.