اطلاعیه های روزانه :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

اطلاعیه های روزانه

يكشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ

 1. همانطور که در اطلاعیه های رسمی مؤسسه عنوان گردیده است طراحی سازه های LSF توسط نرم افزار SAP2000 مردود می باشد. گرچه مقاطع سازه ای LSF از نوع سازه های سرد نورد (CFS) می باشند ولی طراحی سازه های سرد نورد با سیستم طراحی سازه های LSF تفاوت های بسیاری دارد و نرم افزار SAP2000 ابزاری برای طراحی سازه های LSF ندارد. این نوع سیستم سازه ای نرم افزارهای اختصاصی خود را دارد که دقیقاً به خاطر این که نرم افزارهای عمومی مانند SAP2000 از طراحی این نوع سازه ها عاجز بودند توسط مؤسسات و شرکت های بزرگ متولی LSF برنامه نویسی و تولید شده اند. دیتابیس نرم افزار SAP2000 براساس آیین نامه ی 1996 AISI می باشد که برای محاسبات بدون در نظر گرفتن نیروهای جانبی تا ارتفاع 7 متر إرایه شده است و در صورت إعمال نیروهای جانبی نتیجه را بالاتر از توان طراحی ارایه نموده و گاه نتیجه ای به طور کل متفاوت با جداول بار مقاطع استاندارد می دهد.

صفحه ی رسمی مؤسسه CSI که در آن به معرفی توانمندی های SAP2000 مطابق آخرین تغییرات می پردازد و در میان تمام توانایی هایی که برای این نرم افزار می شمارد با معرفی تمام آیین نامه ها و استانداردهایی که سورس کدهای دیتا بیس محاسباتی نرم افزار را شامل می شوند، از آیین نامه ی AISI به طور کل نامی نمی برد. تنها به عنوان سازه های سرد نورد می پردازد که خود ساختار سازه ای متفاوتی با LSF دارند و به دلیل عدم به روزرسانی آیین نامه و استانداردهای AISI به جهت عدم در نظر گرفتن رفتار سازه ای مستقل با إعمال نیروهای جانبی، به طور کل از عنوان نمودن این آیین نامه امتناع کرده است.

سپ 2000  sap2000


2. به علت برخی حرکت های جهت داری که متأسفانه در هر صنفی از سوی سودجویان و فرصت طلبان آن صنف شاهد هستیم و برخوردهای غیر علمی از طرف برخی شرکت ها و افرادی که خود در روند مشکلات به وجود آمده در جهت توسعه ی مطلوب سازه های LSF نقشی منفی داشته اند، همچنین سوء استفاده از مطالب سایت به ویژه در قسمت طراحی سازه که در جهت تسهیل و تسری روش های طراحی LSF منتشر می گردید، در جهت اهداف شخصی با رفتاری غیراخلاقی از سوی این اقشار، این مطالب از نشر عمومی ممنوع شدند و در فرصت دوباره ای بازنشر خواهند شد. اما مؤسسه همچنان در امر آموزش علاقمندان مطالب را در اختیار جامعه ی مهندسی مقید به اخلاق حرفه ای قرار خواهد داد.

الگوهای طبقه بندی جایگاه و عملکرد شرکت های فعال در صنعت ساختمان LSF

۹۲/۰۵/۲۰
بازدید: ۳۶۲۴
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.