کدهای ساختمانی کالیفرنیا 2016 :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

کدهای ساختمانی کالیفرنیا 2016

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۰۸:۰۳ ق.ظ

کالیفرنیا به عنوان مهم ترین زون زلزله خیز امریکا و آب و های متعدد سردسیر، گرمسیر و ساحلی، دارای اقلیمی همسان با ایران بوده و استانداردها و آیین نامه های بومی شده‌ی این ایالت با نام California Building Code به عنوان یکی از معتبرترین مراجع استاندارد و آیین نامه های جهان به شمار می رود که می تواند به عنوان یکی از معتبرترین آیین نامه های مورد استاندارد در ایران برای شرایط اقلیمی متفاوت به کار گرفته شود. لذا برای مطالعه ی مهندسین و آشنایی بیشتر به نوع بومی شده از آیین نامه International Building Code برای اقلیم خاص، جهت دانلود پیوست می گردد.

کدهای ساختمانی کالیفرنیا

کدهای ساختمانی کالیفرنیا 

California Building Code 2016 V1

کدهای ساختمانی کالیفرنیا

California Building Code 2016 V2

۹۲/۰۷/۱۰
بازدید: ۲۳۲۷
LSSI © 2012 All rights reserved.