روش اتصال طبقه LSF‌ به ساختمان موجود :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

روش اتصال طبقه LSF‌ به ساختمان موجود

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۰۷:۱۱ ب.ظ

با وجود مزایای بسیار زیاد توسعه‌ی بنا با سیستم قاب سبک فولادی، در صورت بی توجهی به اتصال دو ساختمان موجود و ساختمان قاب سبک فلزی، مزایای آن بی اثر شده و به ساختمانی خطرآفرین تبدیل می گردد. اتصال دیوارهای LSF‌ به ساختمان موجود، حساس ترین مرحله ی طراحی و اجرای اضافه طبقات بر روی ساختمان های موجود می باشد. به طوری که اگر این مرحله با دقت و حساسیت انجام نگیرد، هم موجب آسیب رسانی به بنای موجود و هم توسعه‌ی ناامن و خطر آفرین بر روی ساختمان موجود می گردد.  چنانچه این قسمت از پروژه به درستی انجام نگیرد، تمام دقت محاسباتی و اجرایی مراحل بعدی بی اثر شده و ساختمانی ناامن ایجاد می گردد. بنابراین برای اتصال ساختمان LSF به ساختمان موجود باید الزامات سازه ای رعایت شوند.

  1. طراحی و اجرای دیوارهای ساختمان LSF‌ باید بر مبنای پلان تیرها و بر روی تیرهای ساختمان اصلی قرار گیرند. دیوارهای LSF نباید بر روی سطح بام(دیافراگم) نصب شوند.

  2. نصب دیوارهای LSF بر روی تیرهای بتنی با بولت های چسب شیمیایی انجام گیرد و از نصب با بولت های باز شونده (اکسپنشن بولت) خودداری شود. برای این منظور باید اطمینان قبلی از تأثیر برشی و کششی بولت ها بر تیر و تأمین مقاومت تیرها و تنش تسلیم مقطع تیر، و همچنین رعایت سوراخ کاری تیرها وعدم آسیب رسانی به مقاطع تیرها با دقت به آن پرداخت.

  3. نصب دیوارهای LSF بر روی تیرهای فلزی به دو روش امکان پذیر می باشد.

در روش نخست، اتصال دیوارهای LSF‌ تیر فلزی می بایست از طریق طراحی و اجرای «بولت اسکوپ لاین فوتینگ» انجام گیرد. در این روش، بولت اسکوپ لاین با کانکتورهایی به جهت ایجاد اتصال مطمئن سازه ای بستر نصب دیوارهای LSF و همچنین تأمین عملکرد برشی به عنوان برشگیر به تیرهای فلزی اتصال می یابند.

در روش دوم می توان به وسیله ی استادهای اتصال و برشگیرهای موجود که در اتصال دال های بتنی دک های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند، با اتصال از کف رانر دیوارهای LSF به طور مستقیم دیوار LSF‌ را به تیر فلزی متصل نمود.

  4. نصب دیوارهای LSF بر روی دال های بتنی باید پس از بررسی نیروی کششی و برشی ایجاد شده توسط دیوارهای LSF‌ و توان پاسخدهی مطلوب دال های بتنی، با طراحی و اجرای «بولت اسکوپ لاین» انجام گیرد.

۹۲/۰۵/۱۳
بازدید: ۲۵۶۶
LSSI © 2012 All rights reserved.