استانداردها و آیین نامه های طراحی LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

استانداردها و آیین نامه های طراحی LSF

سه شنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۰، ۰۲:۳۱ ق.ظ

قابل توجه جامعه ی مهندسی و طراحان، شرکت های فنی و مهندسی، مجریان و کارفرمایان

به اطلاع تمامی مهندسین طراحی و کارفرمایان و مجریان ساخت و ساز با روش سیستم ساختمان های قاب فولادی سبک LSF می رساند: تولید هر نوع پروفیل جهت استفاده در عناصر سازه ای برای ساختمان های LSF می بایست بر مبنای استانداردهای AISI و ASTM بوده و مشخصات زیر را تأمین نمایند:

1. دارای گرید فولاد با حداقل مقاومت 228 =Fy مگاپاسکال و یا مطلوبیت 345 =Fy مگاپاسکال

2. حداقل پوشش زینک گالوانایز 180 برای شرایط اقلیمی با «رطوبت نسبی کم و متوسط» 

3. حداقل پوشش زینک گالوانایز 270 برای شریط اقلیمی با «رطوبت نسبی زیاد و اشباع» 

* لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت نکات فوق، ماهیت کل سازه غیراستاندارد، غیرقانونی و مردود بوده و قابل ارجاع به مراجع قضایی می باشد.    


جهت طراحی و اجرای ساختمان های قاب فلزی سبک LSF رعایت استانداردها، آیین نامه ها و الزامات طراحی منطبق با مراجع معرفی شده ضــروری و الــــــــزامی می باشد. بدیهی است نقض مفاد آیین نامه های مذکور، موجب نقض ایمنی و کیفیت ساختمان و موجب مسؤولیت های حقوقی و مدنی ناشی از تعهدات مهندسی و اجرایی خواهد بود. لذا باید برای ساختن ساختمان های ایده آل و با کیفیت که موجب افتخار مهندسین و سازندگان آن ها گردیده و موجب امنیت و آسایش و رضایتمندی ساکنین و مالکان و مشتریان و توسعه ی بازار تقاضای ساختمان های قاب فلزی سبک LSF نیز می باشد، رعایت الزامات و استانداردها و آیین نامه ها و مقررات منابع و مراجع معرفی شده به طور دقیق ضروری است.

مرجع استانداردهای لازم عبارتند از:

1. مؤسسه ی آهن و فولاد و آمریکا AISI

2. مرکز تدوین کدهای بین المللی ICC

3. انجمن امریکایی تست و مواد ASTM

4. انجمن امریکایی مهندسین عمران ASCE

5. مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ایران - بارگذاری

6. آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 2800

7. آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سردنورد LSF - ض608

8. مبحث 7 مقررات ملی ساختمان ایران - پی

1. طراحی تمام اعضای سازه ای و غیرسازه ای مقاطع سرد فولادی در ساختمان های قاب سبک فلزی LSF باید با رعایت دقیق مفاد آیین نامه ی طراحی فولاد سرد نورد مؤسسه آهن و فولاد آمریکا AISI باشد:

1. AISI S100-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members

2. AISI S200-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - General Provisions

3. AISI S201-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Product Data

4. AISI S210-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Floor and Roof Sysytem Design

5. AISI S211-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Wall Stud Design

6. AISI S212-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Header Design

7. AISI S213-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Lateral Design

8. AISI S214-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Truss Design

9. AISI Cold Formed Steel Design 2008 Edition

2. بارگذاری سازه ای جهت بارهای زنده، بارهای مرده، نیروهای جانبی ناشی از فشار باد و زلزله باید با رعایت دقیق مفاد استاندارد حداقل بارها ASCE 7 و تطبیق مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 و با رعایت دقیق ویرایش چهارم ضوابط استاندارد 2800 طراحی ساختمان در برابر زلزله انجام گیرد:

1.  ASCE 7 - 16 : Minimum Design Loads of Buildings and Other Structures 2016

2. مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1396

3. آیین نامه ی طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 2800 ایران

3. انتخاب مصالح باید با رعایت دقیق ضوابط استاندارد ASTM انجام گیرد:

1. ASTM A1003 - Standard Spesification for Steel Sheet, Carbon, Metalic and nonmetalic Coated for Cold-Formed Framing Members

2. ASTM A653 - Standard Spesification for Steel Sheet, Zinc Coated (Galvanized) or Zinc Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

3. ASTM A792 - Standard Spesification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process

4. ASTM A563 - Standard Spesification for Carbons and Alloy Steel Nuts

5. ASTM 307 - Standard Spesification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tnsile Strength

6. ASTM A325 - Standard Spesification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength

7. ASTM A490 - Standard Spesification for Structural Bolts, Alloy Steel. Heat Treated, 150 ksi Minimum Tensile Strentgh

8. ASTM C208 - Standard Spesification for Cellulosic Fiber Insulating Board

9. ASTM C954 - Standard Spesification for Steel Drill Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs from 0.033 in. (0.84 mm) to 0.112 in. (2.84 mm) in Thikness

10. ASTM C1002 Standard Spesification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs

11. ASTM C1396/C1396M - Standard Spesification for Gypsum Board

12. ASTM C1513 - Standard Spesification for Steel Tapping Screws for Cold-Formed Steel Framing Connections

13. ASTM E2126 - Standard Test Methods for Cyclic (Reversed) Load Test for Shear Resistance of Vertivcal Elements of the Lateral Force Resisting system for Buildings

14. ASTM F436 Standard Spesification for Hardened Steel Washers

15. ASTM F959 - Standard Spesification for Compressible-Washer-Type Direct Tension Indicators for Use with Structural Fasteners

4. الزامات محاسبات ساختمانی باید بر اساس مفاد کدهای ساختمانی ICC انجام گیرد.

1. IBC International Building Code

2. IRC International Residential Code

3. IGCC International Green Construction Code

۹۰/۰۱/۰۲
بازدید: ۲۵۳۵
LSSI © 2012 All rights reserved.