کدهای ساختمانی بین الملل 2015 :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

کدهای ساختمانی بین الملل 2015

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۰۸:۱۰ ق.ظ

کدهای ساختمانی بین الملل با عنوان International Building Code‌ به عنوان معتبرترین استانداردهای ساختمانی که مرجع تمام آیین نامه های روز جهان می باشد، یکی از الزام آورترین منابع مورد مطالعه ی مهندسین کارآمد می باشد. لذا مطالعه ی آن را به تمام مهندسینی که نگاهی حرفه ای به شغل خود دارند توصیه می کنیم.

International Building Code 2015

۹۲/۰۷/۱۰
بازدید: ۲۲۸۸
LSSI © 2012 All rights reserved.