کدهای خانه سازی بین الملل 2015 :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

کدهای خانه سازی بین الملل 2015

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۰۸:۰۷ ق.ظ

کدهای خانه سازی بین الملل International Residential Code به عنوان معتبرترین آیین نامه استاندارد ساخت خانه‌های مسکونی، مرجع ساختمانی مهندسین و خانه سازان به شمار می رود که تا سطح 3 طبقه بدون نیاز به محاسبات پیچیده و آنالیزهای الزام آور، می توان به استناد به آن و رعایت الزامات عددی و ارقام ثابت مذکور در آن برای انتخاب مقاطع و اتصالات، اقدام به طراحی و ساخت خانه های مسکونی نمود. در این آیین نامه به طور کامل به نحوه‌ی طراحی و ساخت خانه های چوبی wood framing و قاب سبک فلزی lsf پرداخته شده است. برای این منظور جهت آشنایی بیشتر مهندسین مطالعه‌ی این آیین نامه توصیه می گردد. 

International Residential Code 2015

LSSI © 2012 All rights reserved.