قاب مهاربندی LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

قاب مهاربندی LSF

شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲ ق.ظ

در سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی LSF می توان با توجه به شرایط و انتظارات طراحی و در صورت پاسخدهی مناسب نسبت به طرح معماری ساختمان و نیروهای جانبی وارد بر سازه ی ساختمان، برای تأمین مقاومت لازم در برابر نیروهای جانبی باد و زلزله، از قاب های مهاربندی (Bracing frame) استفاده نمود. قاب های مهاربندی عمده ترین شکل مهاربندی ساختمان های قاب سبک فولادی می باشند که به دلیل سادگی اجرا و همگنی مصالح و هزینه ی بسیار پایین مورد استفاده قرار می گیرند.

 - مهاربندی ساختمان قاب سبک فولادی به 4 روش عمده انجام می گیرند:

1. تسمه های فولادی قطری Diameter Flat Strap Steel Bracing

2. تسمه های فولادی Diagonal V & Λ Flat Strap Bracing

3. مهارهای مثلثی گوشه قاب Triangular Sheet Steel Bracing

4. مهاربندی قطری با کابل های کششیTensile Cable Bracing

LSSI © 2012 All rights reserved.