نصب خرپای LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

نصب خرپای LSF

يكشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۰، ۰۹:۴۲ ق.ظ

روش اجرای نصب خرپای سیستم LSF با مقاطع اسپن کورد

۹۰/۰۳/۰۸
بازدید: ۱۹۵۷
LSSI Technical Admin

LSF

خرپا

نصب

LSSI © 2012 All rights reserved.