پانورامای LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

پانورامای LSF

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۰، ۰۶:۳۷ ب.ظ

 از طریق لینک تصاویر به محیط دید پانورامای ساختمان LSF منتقل شده می توانید اعضای سازه ای را مشاهده نمایید. این تصویر سازی مجازی از محیط سازه ای واقعی توسط فلش می باشد.

lsf p


lsf p2


lsf p3

۹۰/۰۱/۱۷
بازدید: ۵۱۹۳
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.