دیوار LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

دیوار LSF

سه شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۰۹:۱۹ ق.ظ

دیوار مهم ترین عنصر سیستم ساختمانی LSF به شمار می رود؛ به طوری که با طراحی و اجرای آن عمده مرحله ی ساختمان LSF انجام یافته است. به دلیل این که با طراحی و اجرای صحیح دیوارها، پایداری و ایستایی سازه تضمین می گردد و در غیر اینصورت هرچه قدر هم که ساختمان با رعایت موارد دیگر بنا شده باشد به دلیل این که ایستایی سازه ای لازم را ندارد ارزش ساختمانی نخواهد داشت.

در این بخش به روش اجرای دیوارها و مسائل و مواردی که باید در به هم بندی قطعات(Montage) و نصب (Assembly) دیوارهای LSF مورد توجه قرار گیرند و قواعدی که باید رعایت شوند عنوان می گردند.

۹۰/۰۴/۲۱
بازدید: ۲۲۹۹
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.