پیشرفته ترین ماشین تولید CFS در 16 طبقه :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

پیشرفته ترین ماشین تولید CFS در 16 طبقه

شنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۵۰ ق.ظ

پیشرفته ترین ماشین تولید سازه های سردنورد برای ساختمان های سبک فولادی CFS با تکنولوژی CAD/CAM از سوی شرکت پیشرو Pinnacle در 5 آوریل 2016 معرفی و نخستین نمونه‌ی آن به شرکت مهندسین مشاور آقای استفان نیپر تحویل گردید که مانند همیشه آقای نیپر به عنوان شروع کننده‌ی طراحی و اجرای نخستین ساختمان سبک فولادی LSF‌ بلند مرتبه در جهان، طراحی و تولید یک پروژه ی مجتمع مسکونی 14 طبقه به نام جرانیوم Geranium و یک هتل 15 طبقه به نام هیپیستروم Hippeastrum را کلید بزند.

این ماشین بی نظیر قدرتمند به عنوان ابرماشین رول فورمینگ مقاطع ساختمانی سرد نورد جهان، با توان تولید تمام اتوماتیک مقاطع سردنورد به صورت تمام CNC و پانچ شده با مشخصات تولید مقاطع به ضخامت 5 میلی متر، جان مقطع از 10 سانتی متر تا 45 سانتی متر، بال مقطع از 5 سانتی متر تا 10 سانتی متر و لبه داخلی از 15 میلی متر تا 25 میلی متر، با سرعت 300 متر در ساعت تولید مقاطع برای دیوار و خرپا، به عنوان پیشرفته ترین محصول تکنولوژی ماشین های تولید مقاطع سازه های سردنورد به شمار می رود که بی شکلی بی رقیب مهندسی طراحی ساختمان های سبک فولادی را به 15 طبقه ارتقاء می دهد و در ادبیات سازه‌های سبک، عنوان جدیدی به نام (HSF) Heavy Gauge Steel Framing را علاوه بر عنوان Light Gauge Steel Framing به دامنه‌ی Gauge Steel Framing اضافه می نماید. این محصول قدرتمند تحت عنوان X888، استانداردهای ساختمان های قاب سبک فولادی را به سمت ارتقای طبقات و افزایش بسیار بالای ظرفیت باربری مقاطع سرد نورد، به روزرسانی و جا به جا می کند.

تولید این ماشین از سوی شرکت Pinnacle انقلابی در صنعت پیش ساخته سازی و سبک سازی ساختمان با تکنولوژی سازه های سبک سردنورد شده به شمار می رود. این شرکت پیشرو در سال 2012 نیز با معرفی ماشین قدرتمند X6+9 ساختمان سبک فولادی 10 طبقه را به منصه ی ظهور رسانیده بود.

ماشین تولید lsf

۹۵/۰۵/۰۲
بازدید: ۳۷۰۲
LSSI © 2012 All rights reserved.