اطلاعیه شماره 3 :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

اطلاعیه شماره 3

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶ ب.ظ

 به اطلاع کارفرمایان محترم و اعضای محترم سازمان نظام مهندسی می رساند

  تمام محاسبات صورت گرفته با نرم افزار SAP2000 برای تمام پروژه های کشور که تا کنون انجام گرفته است دارای نقص مهندسی و محاسباتی بوده و غیرقابل استناد و مردود می باشند.

نرم افزار SAP2000 به دلایل متعددی برای طراحی سازه های LSF ناقص می باشد و سازه های سرد نورد که مورد نظر طراحی SAP2000 می باشند غیر از LSF می باشند. لازم به ذکر است LSF گرچه از نوع سازه های سرد نورد می باشد ولی نوعاً ماهیت متفاوتی با سازه های سرد نورد داشته و نوعاً طراحی بسیار متفاوتی دارد که نرم افزار SAP2000 به طور کل عاجز از تحلیل آن می باشد.

1. نرم افزار SAP2000 قادر به طراحی اعضای مرکب نیست. یعنی إستاد های پشت به پشت و مقطع H در این نرم افزار قابل بیان نیست و رفتار سازه در شرایط مختلف بحرانی و کمانش ها و پیچش ها قابل برسی و تحلیل نمی باشند.

2. نرم افزار SAP2000 قادر به طراحی اتصالات LSF نیست. بنابر این به هیچ روی و هیچ طریقی نمی توان رفتار سازه را در برابر نیروهای جانبی مدل سازی و تحلیل نمود.

3. نرم افزار SAP2000 قادر به طراحی و تمییز پنل های جداگانه LSF نیست. بنابر این مدل طراحی شده با مدل واقعی سازه کاملاً متفاوت است.

4. آیین نامه ی مورد استناد در SAP2000 متعلق به ویراش 1999 می باشد که فاقد بسیاری از اصول و ضوابطی است که از ویرایش 2001 به بعد به AISI اضافه شده اند و برای محاسبات در سازه هایLSF ضروری می باشند و SAP2000 فاقد این ضوابط می باشند.

                                                                مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک

۹۲/۰۳/۲۶
بازدید: ۴۹۹۵
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.