مصالح مکمل LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مصالح مکمل LSF

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۱، ۰۹:۰۶ ق.ظ

مصالح مکمل متشکل از مواد، مصالح و ابزارهای متفرقه ای هستند که در قسمت های گوناگون ساختمان LSF به کار می روند.

1. مصالح تأسیساتی

          1. گرامت

             گرامت برای عبور کابل ها از سوراخ پانچ إستادها جهت مانع إتصال کابل با إستاد به کار می رود.

          2. تخته پشت بند

             تخته پشت بند عمدتاً برای ایجاد محل نصب پریزها و ملزومات الکتریکال بین دو إستاد به کار می رود.

۹۱/۱۰/۰۶
بازدید: ۲۴۷۲
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.