مصالح سنتی LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مصالح سنتی LSF

جمعه, ۸ دی ۱۳۹۱، ۰۹:۰۴ ق.ظ

گاهی بسته به ایده طراحی معماری یا نیاز ساختمانی و یا کاربری سازه ای از مصالح سنتی در بخش هایی از ساختمان LSF مانند فونداسیون، سقف و کف یا نمای دیوارهای خارجی استفاده می گردد.

1. بتن

بتن در دو نوع بتن عادی و سبک و بتن سبک در دو نوع بتن سبک سازه ای و بتن سبک غیر سازه ای کاربردهای گسترده ای در ساختمان یافته اند و در ساختمان های LSF نیز بسته به نوع طراحی و انتظار طراح در نوع سازه ای یا غیر سازه ای به کار می روند. بتن در فونداسیون و کف سازی و دال اسلب کف ساختمان LSF و همچنین کاشت پیل های فونداسیون در مواردی که ساختمان LSF بر روی  به عنوان ماده اصلی کاربرد دارد و بستر ساختمان به این ماده وابسته می باشد.

2. آجر نما

آجر عمدتاً برای نمای خارجی ساختمان LSF به کار می رود و به دلیل ماهیت اصیل آن در معماری یکی از مصالح بسیار مطلوب برای نمای ساختمان LSF به شمار می آید.

3. سنگ نما

انواع سنگ های تزیینی نما همانند دیگر ساختمان ها برای ایجاد نمای خارجی ساختمان LSF به کار می روند.

۹۱/۱۰/۰۸
بازدید: ۲۴۹۱
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.