مصالح سازه ای LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مصالح سازه ای LSF

جمعه, ۱۵ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸ ب.ظ

مصالح سازه ای در تشکیل سازه LSF به کار می روند و اعضا و مقاطع سازه ای و مقاطع مرکب و إتصالات و ملحقات آن را تشکیل می دهند

       1-  مقاطع اصلی:

1. إستاد

     إستاد اصلی ترین عنصر سازه ای برای تحمل بارهای وارد بر سازه می باشد. إستادها مطابق جدول بار بر اساس آرایش ثابت برای یک ساختمان با فواصل مشخص شده ی 20، 30، 40 و 60 سانتی متری جانمایی می گردند. إستادها انواع و انقسام گوناگونی برای منظورهای خاص یا با اشکال بهینه شده برای تقویت قدرت باربری طراحی شده اند.

2. رانر

     رانر عنصری غیر باربر ولی سازه ای می باشد. درحقیقت رانر اصلی ترین عضو قاب بندی سازه LSF می باشد که إستادها به واسطه ی وجود آن تثبیت می گردند. این مقطع به نام تراک نیز موسوم است که عمدتاً در مقیاس بزرگ تر که همراه با جویست به کار برده می شود.

3. جویست

      جویست (تیرچه) اصلی ترین عضو باربر سقف می باشد. جویست ها به فواصل آرایش إستادها تنظیم می گردند و باید دقیقاً زیر آن ها باشند تا بار سقف و طبقه را دقیقاً به إستاد پایین منتقل سازند. این مقطع در سقف های شیب دار به رفتر موسوم است.

4. دک

       دک های فلزی از اعضای مهم سقف در سقف های بتنی به شمار می روند که بستگی به نوع طراحی و انتظار، سازه ای یا غیر سازه ای می باشند. دک های غیر سازه ای بر روی جویست ها قرار می گیرند و به عنوان قالب بتن به کار می روند. اما دک های سازه ای با حذف جویست ها به کار می روند و نقش سازه ای داشته و مقاومت خمشی آن ها در سقف مورد محاسبه و برآورد قرار می گیرد.

5. هت

       هت یک مقطع کلاهی شکل برای استفاده در پوشش سقف ها می باشد که نخست بر روی رفتر اجرا شده و سپس پوشش بر روی آن قرار می گیرد.

6. رزیلنت

       مقطع رزیلنت برای سطح زیرکار پوشش سقف و دیوارها مورد استفاده قرار می گیرد که وظیفه ی خنثی سازی صداهای درون سازه ای، کاهش انتقال صوت مقطع سقف یا دیوار و ایجاد بستری برای عایق های بیرون از قاب و همچنین کاهش اثرات سازه بر روی پوشش برای کاهش ترک ها می باشد.

7. پیچ ها

  سایز پیچ  

     نوع نوک پیچ      

    قطر اسمی پیچ(mm)       کل ضخامت فولاد(mm)    
#8 #2 نوک تیز 4.2   0.3   تا   0.88
#8  SMS #3 سرمته 4.2 2.79   تا   3.56
#10 SMS #3 سرمته 4.8 2.79   تا   4.45
#12 SMS #3 سرمته 5.5 2.29   تا   5.33

       2-  مقاطع مرکب:

8. کینگ إستاد

       کینگ إستاد مقطع مرکب H می باشد که در قاب بازشوها استفاده می گردد. کینگ إستاد بسته به عرض بازشو می تواند یک یا چند مقطع مرکب H را شامل گردد.

9. کورد إستاد

       کورد إستاد مقطه مرکب H می باشد که به عنوان إستاد در دو سر قاب دیوارهای برشی استفاده می گردد و براکت هولداون(Hold-Down) به آن نصب می گردد.

10. تریمر

       تریمر مقطع مرکب باکس شامل یک إستاد و یک رانر یا یک جویست و یک تراک می باشد که داخل هم قرار گرفته باشند و با اتصال جوش یا پیچ به هم متصل شده باشند. مقطع تریمر در قاب بازشوهای کف-سقف یا دیوارهای غیر باربر استفاده می گردد.

11. گیرد

       گیرد مقطع مرکب از H و تریمر می باشد که در سقف ها به عنوان شاه تیر و برای انتقال بارهای سنگین تر یا ایجاد دهانه های بزرگتریا ایجاد تیری برای محل اتصال و نشیمن و تلاقی جویست ها در محور متقاطع استفاده می شود.

۹۱/۱۰/۱۵
بازدید: ۴۲۸۵
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.