مصاحبه پیام ساختمان :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مصاحبه پیام ساختمان

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۳۴ ق.ظ

تیتر 16 بهمن 95

مصاحبه دکتر مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ حادثه‌ی پلاسکو

مصاحبه 16 بهمن 95


مصاحبه آتشکار 1056


مصاحبه مسعود کریمیان ؛ آتشکار ؛ تنوع محصولات ذوب آهن اصفهان

مصاحبه آتشکار 1055


مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ صنعتی سازی چگونه منحرف شد؟

مصاحبه 27 شهریور 95


مصاحبه دکتر مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ مرکز تحقیقات راه و شهرسازی lsf را اشتباه اجرا می‌کند

مصاحبه 2 مرداد 95


مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ چرا صنعتی‌سازی در ایران افول کرد؟

مصاحبه 30 آبان 94


مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ بازگشت سریع سرمایه با فناوری LSF

مصاحبه 16 آبان lsf


مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ LSF چگونه شکل گرفت؟

http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=6748

مصاحبه 4 مهر


مصاحبه دکتر مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ فرصت‌های توسعه‌ی صنعتی‌سازی در ایران

http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=5499

فرصت های صنعتی سازی lsf در ایران


http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=5210

lsf seminar2

مصاحبه دکتر مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ انحراف صنعتی‌سازی


http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=4843

مصاحبه 27 دی

مصاحبه دکتر مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ هفت دلیل برتری ال. اس. اف


http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=4393

lsf

مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ LSF با شرایط اقلیمی ایران سازگار است


مصاحبه 1 بهمن 90

مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ سازه‌های LSF هنوز ناشناخته است

۹۵/۱۱/۱۶
بازدید: ۴۱۹۷
LSSI © 2012 All rights reserved.