آیین نامه مرجع LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

آیین نامه مرجع LSF

چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۱۵ ق.ظ

آیین نامه های مرجع که در تمام کشورهای جهان برای طراحی و اجرای سازه های سرد نورد شده و سیستم ساختمانی LSF مورد استناد قرار می گیرند همگی بر مبنای آیین نامه های AISI قرار دارند که مطابق با شرایط حاکم در هر یک از آن کشورها از لحاظ شرایط جوی و جغرافیایی و شرایط اقلیمی گوناگون به روز رسانی شده و تغییراتی بر آن ها اعمال می گردد. آیین نامه AS/NZ 4600 در استرالیا و نیوزلند و آیین نامه های BS 5990 ,BS 5950 و CSI در بریتانیا و Euro Code III در اروپا و آیین نامه های ژاپن و افریقای جنوبی و هند برای طراحی و اجرای سازه های سرد نورد و سیستم ساختمانی LSF از جمله آیین نامه های مشابه هستند. انجمن تولید کنندگان استاد SSMA نیز همه ساله استاندارد مقاطع را منتشر می کند که تمام تولید کنندگان مقاطع سیستم ساختمانی LSF مؤظف هستند تولیدات خود را بر مبنای آن ارایه نمایند.

آیین نامه های AISI :

2008 Cold-Formed Steel Design

2008 Cold-Formed Steel Design

AISI S110-07-S1-09 (2012) - Standard for Seismic Design of Cold-Formed Steel Structural Systems - Special Bolted Moment Frames, 2007 Edition With Supplement No. 1 (Reaffirmed 2012)

AISI S200-12 - North American Standard for Cold-Formed Steel Framing - General Provisions 2012 Edition

AISI S201-12 - North American Standard for Cold-Formed Steel Framing - Product Data 2012 Edition

AISI S210-07 (2012) - North American Standard for Cold-Formed Steel Framing - Floor and Roof System Design, 2007 Edition (Reaffirmed 2012)

AISI S211-07/S1-12 - Supplement 1 to the 2007 Edition of the North American Standard for Cold-Formed Steel Framing - Wall Stud Design (2012) - FREE DOWNLOAD

AISI S211-07 w/ S1-12 (2012) - North American Standard for Cold-Formed Steel Framing - Wall Stud Design, 2007 Edition With Supplement 1 (Reaffirmed 2012)

AISI S212-07 (2012) - North American Standard for Cold-Formed Steel Framing - Header Design, 2007 Edition (Reaffirmed 2012)

AISI S213-07 w/S1-09 (2012) - North American Standard for Cold-Formed Steel Framing - Lateral Design, 2007 Edition With Supplement 1 (Reaffirmed 2012)

AISI S214-12 - North American Standard for Cold-Formed Steel Framing - Truss Design 2012 Edition

AISI S220-11 - North American Standard for Cold-Formed Steel Framing - Nonstructural Members - 2011 Edition and Commentary - FREE DOWNLOAD

AISI S230-07 w/ S3-12 (2012) - North American Standard for Cold-Formed Steel Framing - Prescriptive Method for One and Two Family Dwellings, 2007 Edition With Supplement 3 (Reaffirmed 2012)

AISI S230-07/S3-12 - Supplement 3 to the 2007 Edition of the Standard for Cold-Formed Steel Framing - Prescriptive Method for One and Two Family Dwellings (2012) - FREE DOWNLOAD

۹۲/۰۸/۰۱
بازدید: ۳۸۷۳
LSSI Technical Admin

lsf

سرد نورد

LSSI © 2012 All rights reserved.