توسعه :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توسعه» ثبت شده است

فهرست مطالب 
مقدمه
درآمدى بر مسایل زیست محیطى بین الملل
نکات اصلى
مسایل زیست محیطى در دستور کار اجلاس بین المللى
سالهاى نخستین
کنفرانس استکهلم
از استکهلم تا ریو
کنفرانس استکهلم و پیامدهاى آن
توسعه پایدار
نکات اصلى
مسایل و چالشهاى موجود در زمینه ترسیم سیاستهاى بین المللى محیط زیست
چالشهاى موجود در زمینه نظریه روابط بینالملل
آینده اسف بار منابع طبیعى : روایتى آموزنده
روایت آینده از اسف بار منابع طبیعى
پیش گیرى از بهره جویى بى رویه ا منابع طبیعى
رژیمها و دستور العمل هاى بنیادین
نکات اصلى
تدوین و اجراى رژیمهاى زیست محیطى
مراحل تدوین و شکل گیرى رژیمهاى بین المللى
تدوین و اجراى رژیم ازون
تخریب لایه ازون و پروتکل مونترال
نکات اصلى
کنفرانس ریو و عواقب آن
آماده سازى شرایط براى برگزارى کنفرانس ریو
کنفرانس ریو
توافقهاى صورت گرفته در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمانملل (کنفرانس ریو)
تدوین و اجراى کنوانسیون هاى کنفرانس ریو
دستور العمل 21: تقویت توسعه پایدار
مفاهیم بنیادین مطرح در زمینه مسایل بین المللى محیط زیست
نکات اصلى
نتیجه گیرى

۱ نظر ۰۷ مهر ۹۲ ، ۲۲:۵۳
LSSI Technical Admin

 بیانیه‌ ریو پیرامون‌ محیط‌ زیست‌ و توسعه‌

 کنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌متحد پیرامون‌ محیط‌ زیست‌ و توسعه‌،

 ژوئن‌ 1992(30)

 برگزار شده‌ از 3 تا 14 ژوئن‌ 1992 در شهر ریودوژانیرو

۰ نظر ۰۷ مهر ۹۲ ، ۲۲:۳۳
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.